Progesteron ter preventie van vroeggeboorte

Klinische praktijk
Arianne C. Lim
Ben Willem J. Mol
Hein W. Bruinse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1730
Abstract

Samenvatting

  • Sinds de ontdekking van progesteron wordt onderzocht of toediening van exogeen progesteron vroeggeboorte kan voorkomen.

  • In 2003 werden 2 trials gepubliceerd die een positief effect lieten zien van progesteron bij de preventie van herhaalde vroeggeboorte.

  • Recentere gegevens ondersteunen deze bevindingen echter niet.

  • Bij meerlingzwangerschappen lijkt het gebruik van progesteron het aantal vroeggeboortes niet te verminderen.

  • De resultaten van progesteron bij vrouwen met een asymptomatische korte cervix zijn veelbelovend, maar in deze groep moet meer onderzoek gedaan worden.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, afd. Obstetrie en Gynaecologie.

Drs. A.C. Lim: arts in opleiding tot gynaecoloog; prof.dr. B.W.J. Mol: gynaecoloog, hoogleraar klinisch evaluatieonderzoek in de Verloskunde, Gynaecologie en Fertiliteit.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, afd. Obstetrie.

Prof.dr. H.W. Bruinse: gynaecoloog in ruste, emeritus hoogleraar Obstetrie.

Contact drs. A.C. Lim (a.c.lim@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 april 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties