Progesteron niet effectief bij herhaalde miskraam

Nieuws
Corlien J.H. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D98

Waarom dit onderzoek?

Progesteron is essentieel voor de ontwikkeling en het behoud van een zwangerschap. Het is echter onduidelijk of toediening van progesteron aan vrouwen met eerdere onverklaarde herhaalde miskramen de kans op een levendgeborene bij een nieuwe zwangerschap verhoogt.

Onderzoeksvraag

Verhoogt behandeling met progesteron het aantal levendgeborenen bij vrouwen…

Auteursinformatie

Contact (c.devries@nhg.org)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties