Profylactische thyreoïdectomie bij kinderen die drager zijn van een mutatie van multipele endocriene neoplasie type 2: beschrijving van 20 casussen en aanbevelingen op grond van de literatuur

Onderzoek
J.W.B. de Groot
T.P. Links
C.W. Rouwe
J.E. van der Wal
R.M.W. Hofstra
J.T.M. Plukker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:311-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de behandeling van kinderen met een bewezen dragerschap van een mutatie voor multipele endocriene neoplasie type 2 (MEN 2) in het ‘rearranged during transfection’(RET)-gen.

Opzet

Retrospectief casusonderzoek en literatuurstudie.

Methode

In de periode 1976-2005 werden 14 meisjes en 6 jongens met een bewezen mutatie in het RET-gen of biochemische aanwijzingen voor MEN 2 chirurgisch behandeld in het Universitair Medisch Centrum Groningen. De mediane leeftijd was 10 jaar (uitersten: 1-18). Preoperatieve diagnostiek, uitgebreidheid van chirurgie, pathologische bevindingen, postoperatieve complicaties en uitkomst van de behandeling werden geëvalueerd en vergeleken met data uit de literatuur.

Resultaten

Alle 20 patiënten ondergingen een totale thyreoïdectomie. Bij 17 patiënten met preoperatief verhoogde calcitoninewaarden werd aanvullend een exploratie van het centrale compartiment (n = 6) of een centrale compartimentsdissectie (n = 11) uitgevoerd. Van de patiënten hadden 19 (95) C-celhyperplasie en 14 (70) medullair schildkliercarcinoom (leeftijd: 3-18 jaar). 3 patiënten ouder dan 10 jaar hadden lymfkliermetastasen (15); zij ondergingen een additionele selectieve laterale halsklierdissectie, 2 een enkelzijdige en 1 een dubbelzijdige. Postoperatief kregen 2 patiënten hypoparathyreoïdie. Er trad geen parese van de N. laryngeus recurrens op. Alle patiënten waren na een mediane follow-up van 9 jaar (uitersten: 0,6-27) klinisch tumorvrij en, met uitzondering van de 3 patiënten met kliermetastasen, ook biochemisch tumorvrij. De literatuur geeft aan dat de progressie van de maligne transformatie naar medullair schildkliercarcinoom samenhangt met het type RET-mutatie. Het behandelingsplan hangt af van het type mutatie.

Conclusie

Medullair schildkliercarcinoom treedt bij dragers van kiembaanmutaties in het RET-gen al op zeer jonge leeftijd op. Bij een hoog risicoprofiel is een vroege profylactische thyreoïdectomie verantwoord en lijkt deze soms vóór het 2e levensjaar gewenst. Electieve centrale klierdissectie kan dan achterwege blijven. Na deze leeftijd neemt de kans op kliermetastasen echter toe en is, in geval van verhoogde basale of gestimuleerde calcitoninewaarden, een totale thyreoïdectomie met centrale compartimentsdissectie geïndiceerd.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:311-8

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Heelkunde en Endocrinologie: hr.J.W.B.de Groot, arts-onderzoeker.

Afd. Endocrinologie: mw.dr.T.P.Links, internist-endocrinoloog.

Afd. Pathologie: mw.dr.J.E.van der Wal, patholoog.

Afd. Moleculaire Genetica: hr.prof.dr.R.M.W.Hofstra, moleculair geneticus.

Afd. Heelkunde: hr.dr.J.T.M.Plukker, chirurg-oncoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrix Kinderkliniek, Groningen.

Hr.dr.C.W.Rouwe, kinderendocrinoloog.

Contact hr.dr.J.T.M.Plukker (j.th.plukker@chir.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties