Professioneel gedrag in de opleiding geneeskunde*

Perspectief
Walther N.K.A. van Mook
Scheltus J. van Luijk
Cees P.M. van der Vleuten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A542
Abstract

Samenvatting

Het beoordelen van professioneel gedrag krijgt toenemend belangstelling bij de artsopleiding en de vervolgopleidingen. Het doel is onprofessioneel gedrag te voorkomen en positieve aspecten in professioneel gedrag te verbeteren door zelfreflectie en het geven van feedback. Bespreking van het professionele gedrag moet vroeg in het curriculum beginnen en dient regelmatig herhaald te worden, bij voorkeur door meerdere beoordelaars in meerdere onderwijssituaties; beoordeling moet een longitudinaal karakter te hebben. De begeleidingsmaatregelen en gemaakte afspraken moet men goed vastleggen. Als bijsturing van onprofessioneel gedrag geen effect heeft, dan dient men de student te adviseren te stoppen met de studie geneeskunde, het ‘consilium abeundi’. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) biedt geen mogelijkheden om een student na het eerste studiejaar de toegang tot onderwijs, tentamens en examens te weigeren. De nieuwe Wet op Hoger Onderwijs en Onderzoek (WHOO), die nog niet is aangenomen, biedt die mogelijkheid wél.

Auteursinformatie

*Dit artikel is deels eerder gepubliceerd in het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (2007;26:174-83). Met toestemming zijn delen hiervan overgenomen of aangepast.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Universiteit Maastricht, Faculteit der Geneeskunde, Capaciteitsgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch: prof.dr. C.P.M. van der Vleuten, psycholoog en onderwijskundige.

VU Medisch Centrum, Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Amsterdam.

Dr. S.J. van Luijk, arts en onderwijskundige (tevens: voorzitter werkgroep Professioneel Gedrag Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs).

Contact drs. W.N.K.A. van Mook (w.van.mook@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 juni 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties