Bescheiden dokteren

Opinie
Pieter C. Barnhoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D609
Abstract

De ideale dokter doet de juiste dingen op de juiste manier. Hij of zij is tegenwoordig niet alleen medisch-technisch bekwaam, maar streeft voortdurend naar excellente zorgverlening, handelt uit medemenselijkheid en kan zijn of haar handelen verantwoorden.1 In het medisch onderwijs is er daarom steeds meer aandacht voor professioneel gedrag, dat wordt gedefinieerd als ‘observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden van de beroepsuitoefening zichtbaar zijn’. Dit professionele gedrag is te onderscheiden in 3 dimensies: omgaan met taken, omgaan met anderen en omgaan met zichzelf.2 De laatste dimensie uit zich in openheid, transparantie, stabiliteit, tolerantie en bescheidenheid.2

In de media heerst echter vaak een ander beeld van artsen. We horen bijvoorbeeld over chirurgen die niet meer samen willen opereren, doden ten gevolge van ruziënde cardiologen, angstculturen in ziekenhuizen en verslaafde dokters; vaak wordt geconcludeerd dat gebrek aan bescheidenheid hiervan een oorzaak is. Recent onderzoek suggereert ook een relatie…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Contact Drs. P.C. Barnhoorn, huisarts-docent (p.c.barnhoorn@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Pieter C. Barnhoorn ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties