Prof.dr. Jannie A.R. Sanders-Woudstra
Open

In memoriam
05-02-2009

Op 14 december 2008 overleed prof.dr. Jannie A.R. Sanders-Woudstra, hoogleraar en afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam in de jaren 1974-1987. Zij werd geboren in 1917 in Nederlands-Indi√ę en bracht daar een deel van haar jeugd door. Haar studie geneeskunde in Utrecht, Soerabaja en Groningen werd onderbroken door de oorlog; zij verbleef ook als gevangene in een kamp. Later promoveerde zij op een neuroanatomisch onderwerp. Zij specialiseerde zich in de psychiatrie bij Droogleever Fortuyn en in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Hart de Ruyter in Groningen.

Sanders-Woudstra heeft, hoewel zij pas op 57-jarige leeftijd hoogleraar werd, een uiterst productief en succesvol leven gehad. Zij heeft leiding gegeven aan de Rotterdamse afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie tot haar 70e jaar en heeft deze afdeling tot bloei gebracht. Voorts heeft zij het vakgebied in brede zin landelijk een plaats gegeven; zij was een boeiende en begenadigde docent, heeft velen opgeleid en stond aan de wieg van vier hoogleraarschappen en diverse promoties. Na haar emeritaat in Rotterdam werkte zij nog een aantal jaren succesvol in deeltijd als hoogleraar en afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Amsterdam.

Sanders-Woudstra nam het initiatief om, samen met haar Rotterdamse staf, het eerste systematische Nederlandse leerboek voor kinder- en jeugdpsychiatrie te schrijven; dat leerboek bestaat, in uitgebreide en herziene vorm, nog steeds. Zij stimuleerde en faciliteerde nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo konden enkele jonge stafleden zich in binnen- en buitenland bekwamen op diverse gebieden, zoals de biologische psychiatrie, de gezinstherapie, de psychiatrische epidemiologie en het onderzoek naar de rol van cognitieve factoren. Dankzij de onorthodoxe houding en de nieuwsgierigheid van Sanders-Woudstra konden de nieuwste invloeden het vakgebied verrijken.

In september 2008 kon zij gelukkig aanwezig zijn op het congres ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de sectie Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie; daarbij kon zij als eerste het jubileumboek in ontvangst nemen. Wij zijn haar dankbaar en hebben groot respect voor haar inzet voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, het vakgebied waarin zij tot op zeer hoge leeftijd nog actief was en dat zij tot op het laatst kritisch en met belangstelling volgde.