Problemen vroeg in de zwangerschap vereisen speciale zorg: ‘Jonge zwangerschapsunits’

Klinische praktijk
Mariëtte Goddijn
Fleur de Jager
Eugenie M. Kaaijk
Fulco van der Veen
Willem M. Ankum
Petra J. Hajenius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A601
Abstract

Samenvatting

  • Problemen in het 1e trimester van de zwangerschap zijn veelvoorkomend.

  • Voorbeelden hiervan zijn: miskraam, extra-uteriene graviditeit en herhaalde miskraam.

  • In Nederlandse ziekenhuizen bestaat toenemend belangstelling om speciale ‘jonge zwangerschapsunits’ op te richten.

  • De bedoeling van deze units is de kwaliteit van zorg voor vrouwen met jonge zwangerschapsproblematiek te verbeteren door centralisatie van zorg en kennis.

  • Met deze centralisatie kan over- en onderdiagnostiek en over- en onderbehandeling worden voorkomen.

  • Bovendien kan de logistiek van klinisch wetenschappelijk onderzoek verbeteren.

  • Het daadwerkelijke effect van deze units moet in Nederland nog worden onderzocht.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde, afd.

Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam.

Dr. E. M. Kaaijk, gynaecoloog

Contact dr. M. Goddijn (m.goddijn@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: De jonge zwangerschapsunit in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van AGIS zorgverzekeringen en de ZN/KPZ regiovertegenwoordiging.
Aanvaardingsdatum: 6 september 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties