De jonge zwangerschap: revisie van de Nederlandse benamingen voor klinische en echoscopische bevindingen
Open

Richtlijnen
07-01-2008
R.H.F. van Oppenraaij, M. Goddijn, C.A.R. Lok en N. Exalto

- De nomenclatuur die voor bevindingen tijdens de jonge zwangerschap wordt gebruikt, is toe aan een herziening. Verschillende termen, zoals ‘abortus’ en ‘miskraam’, worden gebruikt voor hetzelfde fenomeen, hetgeen in de praktijk verwarring schept, zowel bij patiënten als bij medici. Bovendien hebben sommige termen, zoals ‘missed abortion’, in de loop van de tijd een andere betekenis gekregen.

- Naar analogie van revisie van de Europese nomenclatuur in de Engelse taal door de Special Interest Group for Early Pregnancy van de European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) is ook een herziening van de Nederlandse nomenclatuur gewenst.

- Voor een eenduidige, bij de Engelstalige terminologie aansluitende, Nederlandse nomenclatuur met betrekking tot de jonge zwangerschap wordt de voorkeur gegeven aan termen zoals ‘embryo’, ‘foetus’, ‘biochemische zwangerschap’, ‘zwangerschap met onbekende lokalisatie’, ‘miskraam’, ‘lege vruchtzak’, ‘gestopte hartactiviteit’, ‘herhaalde miskraam’, ‘extra-uteriene zwangerschap’ en ‘trofoblastziekte’, omdat deze gebaseerd zijn op welomschreven klinische en echoscopische begrippen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:20-4