De jonge zwangerschap: revisie van de Nederlandse benamingen voor klinische en echoscopische bevindingen

Klinische praktijk
R.H.F. van Oppenraaij
M. Goddijn
C.A.R. Lok
N. Exalto
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:20-4
Abstract

Samenvatting

- De nomenclatuur die voor bevindingen tijdens de jonge zwangerschap wordt gebruikt, is toe aan een herziening. Verschillende termen, zoals ‘abortus’ en ‘miskraam’, worden gebruikt voor hetzelfde fenomeen, hetgeen in de praktijk verwarring schept, zowel bij patiënten als bij medici. Bovendien hebben sommige termen, zoals ‘missed abortion’, in de loop van de tijd een andere betekenis gekregen.

- Naar analogie van revisie van de Europese nomenclatuur in de Engelse taal door de Special Interest Group for Early Pregnancy van de European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) is ook een herziening van de Nederlandse nomenclatuur gewenst.

- Voor een eenduidige, bij de Engelstalige terminologie aansluitende, Nederlandse nomenclatuur met betrekking tot de jonge zwangerschap wordt de voorkeur gegeven aan termen zoals ‘embryo’, ‘foetus’, ‘biochemische zwangerschap’, ‘zwangerschap met onbekende lokalisatie’, ‘miskraam’, ‘lege vruchtzak’, ‘gestopte hartactiviteit’, ‘herhaalde miskraam’, ‘extra-uteriene zwangerschap’ en ‘trofoblastziekte’, omdat deze gebaseerd zijn op welomschreven klinische en echoscopische begrippen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:20-4

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Verloskunde en Vrouwenziekten, subafd. Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Hr.R.H.F.van Oppenraaij, arts; hr.dr.N.Exalto, gynaecoloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam.

Mw.dr.M.Goddijn, gynaecoloog.

Spaarne Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Hoofddorp.

Mw.C.A.R.Lok, arts in opleiding tot gynaecoloog.

Contact hr.dr.N.Exalto (exalto@gyn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties