Nieuwe inzichten

Behandelopties voor vroege miskramen

Klinische praktijk
Marianne A.C. Verschoor
Marike Lemmers
Malu Z. Wekker
W.M. (Pim) Ankum
B.W.J. (Ben Willem) Mol
Mariëtte Goddijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7900
Abstract

Samenvatting

  • Een miskraam is de meest voorkomende complicatie in het eerste trimester van de zwangerschap.
  • Er zijn 3 behandelopties voor vrouwen met een vroege miskraam: afwachten, curettage of medicamenteuze behandeling. Traditioneel is curettage de meest toegepaste behandeling, maar zowel een afwachtend beleid als medicamenteuze behandeling met misoprostol zijn kosteneffectiever.
  • Curettage vergroot het risico op chirurgische complicaties enintra-uteriene verklevingen (syndroom van Asherman), en is geassocieerd met vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap.
  • Na adequate voorlichting is de voorkeur van de vrouw doorslaggevend; de behandelkeuze voor vroege miskramen leent zich bij uitstek voor gezamenlijke besluitvorming.
  • In Nederland ontbreekt een multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van vrouwen met een miskraam.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam.

Drs. M.A.C. Verschoor, arts-onderzoeker (tevens: algemeen militair arts in opleiding, Koninklijke Landmacht); drs. M. Lemmers, arts-onderzoeker (tevens: aios gynaecologie, Flevoziekenhuis, Almere); M.Z. Wekker, medisch student; dr. W.M. Ankum en dr. M. Goddijn, gynaecologen.

University of Adelaide, School of Paediatrics and Reproductive Health, The Robinson Institute, Australië.

Prof.dr. B.W.J. Mol, gynaecoloog.

Contact drs. M.A.C. Verschoor (m.a.verschoor@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marianne A.C. Verschoor ICMJE-formulier
Marike Lemmers ICMJE-formulier
Malu Z. Wekker ICMJE-formulier
W.M. (Pim) Ankum ICMJE-formulier
B.W.J. (Ben Willem) Mol ICMJE-formulier
Mariëtte Goddijn ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties