Proactieve zorgplanning bij COPD

Illustratie van longen
Anne-Marije Buiter-van der Meer
Kris Mooren
Dirk-Jan Slebos
Marlies van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6992
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les gaan we het hebben over zorgplanning bij COPD, een aandoening met een hoge zorgconsumptie. Door tijdig met patiënten te bespreken wat hun doelen en voorkeuren zijn, kan de geboden zorg zo goed mogelijk worden geïndividualiseerd en op de juiste plek gegeven worden.

Ongeveer 600.000 Nederlanders hebben een chronische obstructieve luchtwegaandoening (COPD).1 COPD kent geregeld een grillig beloop. Ondanks diverse en uitgebreide behandelmogelijkheden is er vaak een hoge ziektelast en zorgconsumptie. Van de patiënten die worden opgenomen wegens COPD, overlijdt 30-50% binnen twee jaar.2 Het is daarom belangrijk om tijdig te beginnen met proactieve zorgplanning, zodat patiënten hun doelen en voorkeuren voor toekomstige medische zorg kunnen bespreken en vastleggen. Op deze manier kan de geboden zorg beter aansluiten bij de wensen van de patiënt.

Volgens de internationale consensusdefinitie stelt proactieve zorgplanning mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, om deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien.3 Een belangrijke kernwaarde is daarbij dat de aanpak is afgestemd op de waarden van de patiënt en diens naasten en dat…

Auteursinformatie

Tjongerschans, afd. Longgeneeskunde, Heerenveen: drs. A. Buiter-van der Meer, longarts. Spaarne Gasthuis, afd. Longgeneeskunde, Haarlem: drs. K. Mooren, longarts en kaderarts palliatieve zorg.Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Longgeneeskunde, Groningen: prof. dr. D.J. Slebos en dr. M. van Dijk, longartsen.

Contact A. Buiter-van der Meer (anne-marije.buiter@tjongerschans.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anne-Marije Buiter-van der Meer ICMJE-formulier
Kris Mooren ICMJE-formulier
Dirk-Jan Slebos ICMJE-formulier
Marlies van Dijk ICMJE-formulier
Anne-Marije Buiter-van der Meer
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Astma en COPD

Ook interessant

Reacties