Principles and practice of dialysis.

Media
W.L. Henrich
P.J. Blankestijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1071

Principles and practice of dialysis. 2e druk. Onder redactie van W.L.Henrich. 601 bl., fig., tabellen. Williams & Wilkins, Baltimore 1999. ISBN 0-683-30241-8. Prijs: geb. ƒ  259,50.

Dit is een 600 pagina's tellend handboek over dialysebehandeling. Het is in twee delen ingedeeld: het eerste deel behandelt in 13 hoofdstukken de technische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties