Peritoneal dialysis.

Media
K.D. Nolph
R.T. Krediet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:906

Peritoneal dialysis. 3e druk. Onder redactie van K.D.Nolph. 454 bl., fig., tabellen. Kluwer, Dordrecht 1989. Prijs: geb. ƒ 295,-.

Onder redactie van Nolph heeft dit boek zich een belangrijke plaats verworven als standaardwerk op het gebied van de peritoneale dialyse. Sinds de 2e druk in 1985 is er een aantal ontwikkelingen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties