Primaire preventie met statines: bij wie kosteneffectief?*

Onderzoek
Jacoba P. Greving
Frank L.J. Visseren
G. Ardine de Wit
Ale Algra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3411
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de kosteneffectiviteit van statines voor primaire preventie van hart- en vaatziekten voor mannen en vrouwen van verschillende leeftijden met verschillende vasculaire risico’s, waarbij rekening gehouden werd met de huidige prijzen van statines en met beperkte therapietrouw.

Opzet

Kosteneffectiviteitanalyse.

Methode

Met een markov-model werd het aantal vasculaire events, voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren (QALY’s) en kosten van het gebruik van statines over een periode van 10 jaar doorgerekend. De incidentie van hartinfarcten en beroerten werd ontleend aan Nederlandse ziekenhuisregistraties en doodsoorzakenstatistieken. Uit een meta-analyse van 10 gerandomiseerde onderzoeken werden gegevens verkregen over de effectiviteit van statines bij primaire preventie. Gevoeligheidsanalyses werden uitgevoerd om de robuustheid van de resultaten te evalueren.

Resultaten

Bij een tijdshorizon van 10 jaar kostte de behandeling van statines €35.000 per QALY voor 55-jarige mannen met een 10-jaarsrisico op vasculaire events (fatale en niet-fatale hartinfarcten en beroerten) van 10%. De kosteneffectiviteitratio werd lager naarmate het risico op hart- en vaatziekten toenam: wanneer het 10-jaarsrisico werd gevarieerd van 5% naar 25%, wijzigde de kosteneffectiviteitratio van €125.000 naar €5000. De kosteneffectiviteitratio’s namen iets af met de leeftijd bij een gegeven 10-jaarrisico. De resultaten waren gevoelig voor de kosten en effectiviteit van statines, therapietrouw, ongemak door dagelijks slikken van statines en voor de tijdshorizon.

Conclusie

Het gebruik van statines voor primaire preventie is veelal kosteneffectief voor mensen met een 10-jaarsrisico > 7,5% wanneer rekening gehouden wordt met beperkte therapietrouw. Wanneer de therapietrouw verbeterd wordt, zal de kosteneffectiviteit van statines bij primaire preventie toenemen.

Auteursinformatie

* Dit artikel is een beknopte bewerking van het onderzoek gepubliceerd in het British Medical Journal (2011;342:d1672. doi: 10.1136/bmj.d1672.) met als titel ‘Statin treatment for primary prevention of vascular disease: whom to treat? Cost-effectiveness analysis’. Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Vasculaire Geneeskunde: prof.dr. F.L.J. Visseren, internist-vasculair geneeskundige en klinisch epidemioloog.

Contact dr. ir. J.P. Greving (j.p.greving@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: dit onderzoek werd gefinancierd door ZonMw, projectnummer 6120.0019. De afdeling van prof.dr. F.L.J. Visseren ontvangt onderzoekfondsen van Merck, ZonMw en Catharijnestichting Utrecht en sprekersvergoedingen van Merck, AstraZeneca en Genzyme. De afdeling van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde waar dr. G.A. de Wit werkzaam is, ontvangt een ‘unconditional grant’ van Wyeth / Pfizer voor het ‘Costs and health outcomes of community acquired pneumonia’-onderzoek. Daarnaast ontving de afdeling van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde waar prof.dr. A. Algra werkzaam is, subsidie van de Nederlandse Hartstichting, Nederlandse HersenStichting, TromboseStichting Nederland, NWO en ZonMw voor cerebrovasculair onderzoek. Ook ontving de afdeling Neurologie van Boehringer Ingelheim sprekersvergoedingen en financiële ondersteuning voor post hoc-analyse van de ‘European/Australian stroke prevention in reversible ischaemia trial’ met volledige wetenschappelijke vrijheid.
Aanvaard op 4 april 2011

Zelfs goedkope statine toch maar niet door het drinkwater
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties