Primaire preventie met statines: bij wie kosteneffectief?*

Onderzoek
12-07-2011
Jacoba P. Greving, Frank L.J. Visseren, G. Ardine de Wit en Ale Algra

Doel

Het bepalen van de kosteneffectiviteit van statines voor primaire preventie van hart- en vaatziekten voor mannen en vrouwen van verschillende leeftijden met verschillende vasculaire risico’s, waarbij rekening gehouden werd met de huidige prijzen van statines en met beperkte therapietrouw.

Opzet

Kosteneffectiviteitanalyse.

Methode

Met een markov-model werd het aantal vasculaire events, voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren (QALY’s) en kosten van het gebruik van statines over een periode van 10 jaar doorgerekend. De incidentie van hartinfarcten en beroerten werd ontleend aan Nederlandse ziekenhuisregistraties en doodsoorzakenstatistieken. Uit een meta-analyse van 10 gerandomiseerde onderzoeken werden gegevens verkregen over de effectiviteit van statines bij primaire preventie. Gevoeligheidsanalyses werden uitgevoerd om de robuustheid van de resultaten te evalueren.

Resultaten

Bij een tijdshorizon van 10 jaar kostte de behandeling van statines €35.000 per QALY voor 55-jarige mannen met een 10-jaarsrisico op vasculaire events (fatale en niet-fatale hartinfarcten en beroerten) van 10%. De kosteneffectiviteitratio werd lager naarmate het risico op hart- en vaatziekten toenam: wanneer het 10-jaarsrisico werd gevarieerd van 5% naar 25%, wijzigde de kosteneffectiviteitratio van €125.000 naar €5000. De kosteneffectiviteitratio’s namen iets af met de leeftijd bij een gegeven 10-jaarrisico. De resultaten waren gevoelig voor de kosten en effectiviteit van statines, therapietrouw, ongemak door dagelijks slikken van statines en voor de tijdshorizon.

Conclusie

Het gebruik van statines voor primaire preventie is veelal kosteneffectief voor mensen met een 10-jaarsrisico > 7,5% wanneer rekening gehouden wordt met beperkte therapietrouw. Wanneer de therapietrouw verbeterd wordt, zal de kosteneffectiviteit van statines bij primaire preventie toenemen.