Primaire bestraling van de oksel na borstsparende chirurgie wegens borstkanker: gunstige effectiviteit bij beperkte complicaties

Onderzoek
F.J.P. Hoebers
J.H. Borger
A.A.M. Hart
J.L. Peterse
E.J.Th. Rutgers
J.V. Lebesque
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:135-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het evalueren van effectiviteit en morbiditeit van bestraling van de oksel als alternatief voor okselkliertoilet bij borstsparende behandeling voor patiënten met borstkanker en palpatoir vermoedelijk geen lymfkliermetastasen in de okselklieren.

Opzet

Retrospectief.

Methode

In 1983/'97 waren 105 patiënten met T1-2-mammacarcinoom zonder palpatoire oksellymfkliermetastasen en overwegend postmenopauzaal, borstsparend behandeld met primaire bestraling van de oksel in het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Van hen waren 75 aanvullend behandeld met tamoxifen. Het ontstaan van recidieven werd onderzocht door de behandelend arts. Aan de 74 van de 92 overlevende patiënten zonder recidief en met een goede lichamelijke toestand werd gevraagd naar late complicaties, oedeem en functiebeperking van de arm; de laatste 2 werden ook gemeten tijdens een lichamelijk onderzoek (respons: n = 55). De mediane follow-upduur van de 92 overlevende patiënten was 41 maanden (uitersten: 8-137).

Resultaten

De gemiddelde leeftijd van de 105 patiënten ten tijde van de bestraling was 64 jaar. Er waren 3 patiënten met een lokaal recidief in de borst. Okselrecidieven waren aanwezig bij 2 patiënten die ook afstandsmetastasen hadden. In het naonderzoek meldde 4 van de 55 patiënten armoedeem en werd er bij 11 armoedeem gemeten; schouderfunctiestoornissen werd door 35 gerapporteerd en bij 17 gemeten. Er was geen plexus-brachialisneuropathie.

Conclusie

Primaire okselbestraling voor geselecteerde patiënten met borstkanker en palpatoir vermoedelijk geen lymfkliermetastasen resulteerde in een laag okselrecidiefpercentage en een beperkte morbiditeit.

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Afd. Radiotherapie: F.J.P.Hoebers, assistent-geneeskundige; dr.J.H. Borger en dr.J.V.Lebesque, radiotherapeuten; dr.A.A.M.Hart, statisticus.

Afd. Pathologie: J.L.Peterse, patholoog.

Afd. Chirurgie: dr.E.J.Th.Rutgers, chirurg.

Contact dr.J.V.Lebesque

Ook interessant

Reacties