Okselklierdissectie versus okselbestraling bij borstkankerpatiënten met een positieve schildwachtklier*

De EORTC 10981 AMAROS-studie
Onderzoek
19-10-2015
Mila Donker, Leen Slaets, Geertjan van Tienhoven en Emiel J.Th. Rutgers

Doel

Onderzoeken of bestraling van de okselklieren bij patiënten met een primair mammacarcinoom en een tumorpositieve schildwachtklier een vergelijkbaar percentage tumorrecidieven in de oksel geeft als een okselklierdissectie (OKD) en of de bestraling resulteert in minder morbiditeit.

Opzet

Gerandomiseerd multicentrisch non-inferioriteitsonderzoek.

Methode

Patiënten met een mammacarcinoom ≤ 5 cm zonder preoperatieve aanwijzingen voor lymfekliermetastasen werden gerandomiseerd tussen een OKD of axillaire radiotherapie (ART) wanneer zij een tumorpositieve schildwachtklier bleken te hebben. De primaire uitkomstmaat was het percentage okselrecidieven na 5 jaar. Secundaire uitkomstmaten waren ziektevrije overleving, totale overleving, morbiditeit (lymfoedeem en schouderfunctie) en kwaliteit van leven. (www.clinicaltrials.gov, studienummer NCT00014612.)

Resultaten

In de periode 2001-2010 werden 1425 patiënten met een tumorpositieve schildwachtklier geïncludeerd. Na randomisatie kregen 744 van deze patiënten een OKD en 681 een ART. Na een mediane follow-upduur van 6,1 jaar was het 5-jaarspercentage okselrecidieven 0,43% na OKD en 1,19 na ART; dit verschil was statistisch niet significant. Door het lage aantal okselrecidieven had de primaire analyse onvoldoende ‘power’. Na 5 jaar was de ziektevrije overleving 86,9% in de OKD-groep en 82,7% in de ART-groep. De totale overleving was respectievelijk 93,3 en 92,5%. Lymfoedeem werd na een follow-upduur van 1, 3 en 5 jaar significant vaker geobserveerd na een OKD dan na ART. Er waren geen significante verschillen in schouderfunctie en kwaliteit van leven.

Conclusie

Behandeling met ART geeft een vergelijkbaar laag percentage okselrecidieven als behandeling met een OKD bij patiënten met een mammacarcinoom ≤ 5 cm en een tumorpositieve schildwachtklier. ART resulteert in significant minder lymfoedeem dan een OKD.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing