De EORTC 10981 AMAROS-studie

Okselklierdissectie versus okselbestraling bij borstkankerpatiënten met een positieve schildwachtklier*

Onderzoek
Mila Donker
Leen Slaets
Geertjan van Tienhoven
Emiel J.Th. Rutgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9302
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of bestraling van de okselklieren bij patiënten met een primair mammacarcinoom en een tumorpositieve schildwachtklier een vergelijkbaar percentage tumorrecidieven in de oksel geeft als een okselklierdissectie (OKD) en of de bestraling resulteert in minder morbiditeit.

Opzet

Gerandomiseerd multicentrisch non-inferioriteitsonderzoek.

Methode

Patiënten met een mammacarcinoom ≤ 5 cm zonder preoperatieve aanwijzingen voor lymfekliermetastasen werden gerandomiseerd tussen een OKD of axillaire radiotherapie (ART) wanneer zij een tumorpositieve schildwachtklier bleken te hebben. De primaire uitkomstmaat was het percentage okselrecidieven na 5 jaar. Secundaire uitkomstmaten waren ziektevrije overleving, totale overleving, morbiditeit (lymfoedeem en schouderfunctie) en kwaliteit van leven. (www.clinicaltrials.gov, studienummer NCT00014612.)

Resultaten

In de periode 2001-2010 werden 1425 patiënten met een tumorpositieve schildwachtklier geïncludeerd. Na randomisatie kregen 744 van deze patiënten een OKD en 681 een ART. Na een mediane follow-upduur van 6,1 jaar was het 5-jaarspercentage okselrecidieven 0,43% na OKD en 1,19 na ART; dit verschil was statistisch niet significant. Door het lage aantal okselrecidieven had de primaire analyse onvoldoende ‘power’. Na 5 jaar was de ziektevrije overleving 86,9% in de OKD-groep en 82,7% in de ART-groep. De totale overleving was respectievelijk 93,3 en 92,5%. Lymfoedeem werd na een follow-upduur van 1, 3 en 5 jaar significant vaker geobserveerd na een OKD dan na ART. Er waren geen significante verschillen in schouderfunctie en kwaliteit van leven.

Conclusie

Behandeling met ART geeft een vergelijkbaar laag percentage okselrecidieven als behandeling met een OKD bij patiënten met een mammacarcinoom ≤ 5 cm en een tumorpositieve schildwachtklier. ART resulteert in significant minder lymfoedeem dan een OKD.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in The Lancet Oncology (2014;15:1303-10) met als titel ‘Radiotherapy or surgery of the axilla after a positive sentinel node in breast cancer (EORTC 10981-22023 AMAROS): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 non-inferiority trial’. Afgedrukt met toestemming.

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Radiotherapie: dr. M. Donker, radiotherapeut in opleiding.

Afd. Oncologische chirurgie: prof.dr. E.J.Th. Rutgers, oncologisch chirurg.

European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussel, België.

Dr. L. Slaets, statisticus.

Academisch Medisch Centrum, afd. Radiotherapie, Amsterdam.

Dr. G. van Tienhoven, radiotherapeut.

Contact dr. M. Donker (m.donker@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Mila Donker ICMJE-formulier
Leen Slaets ICMJE-formulier
Geertjan van Tienhoven ICMJE-formulier
Emiel J.Th. Rutgers ICMJE-formulier
Okselbehandeling bij borstkanker

Ook interessant

Reacties