Opereren, bestralen of achterwege laten?

Okselbehandeling bij borstkanker

Opinie
Liesbeth J. Boersma
Maurice J.C. van der Sangen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9510
Abstract

Bij een patiënt met borstkanker en 1 of meerdere tumorhoudende axillaire schildwachtklieren was een aanvullende okselklierdissectie tot voor kort de standaardbehandeling. De resultaten van de AMAROS-trial lieten recentelijk zien dat axillaire radiotherapie een goed alternatief is voor een okselklierdissectie, zoals elders in dit tijdschrift besproken.1 Na de radiotherapie was het risico op een tumorrecidief in de oksel namelijk even laag als bij okselklierdissectie (5-jaarsrecidieven na axillaire radiotherapie: 1,19%, vs. 0,43% na okselklierdissectie; geen significant verschil), terwijl het risico op lymfoedeem na radiotherapie half zo groot was.1 Dit is een belangrijke bevinding, omdat we overbehandeling willen vermijden en de kwaliteit van leven willen verbeteren, zeker gezien de toenemende overlevingskansen voor patiënten met borstkanker.

Sinds 2010 zijn er 3 gerandomiseerde trials gepubliceerd die suggereren dat het veilig is om de okselbehandeling – okselklierdissectie of bestraling – zelfs helemaal achterwege te laten wanneer er slechts beperkte metastasering in de schildwachtklier is…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, MAASTRO clinic, Maastricht.

Prof.dr. L.J. Boersma, radiotherapeut-oncoloog.

Catharina Ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Eindhoven.

Dr. M.J.C. van der Sangen, radiotherapeut-oncoloog.

Contact prof.dr. L.J. Boersma (liesbeth.boersma@maastro.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Liesbeth J. Boersma ICMJE-formulier
Maurice J.C. van der Sangen ICMJE-formulier
Onnodig om de arm te ontzien na okselklierdissectie

Ook interessant

Reacties