Nieuwe inzichten in erfelijke vormen

Primair hyperaldosteronisme

Klinische praktijk
Anton H. van den Meiracker
Annelieke A.A. van der Linde
Hedi L. Claahsen van der Grinten
A.H.J. (Jan) Danser
Jaap Deinum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8932
Abstract

Samenvatting

  • Primair hyperaldosteronisme (PHA) wordt gekenmerkt door een autonome aldosteronproductie, die meestal leidt tot ernstige hypertensie en hypokaliëmie.
  • PHA is een heterogene aandoening, veroorzaakt door een sporadisch bijnieradenoom, bilaterale bijnierhyperplasie of zeldzame erfelijke vormen.
  • Familiair hyperaldosteronisme type 1 berust op een hybride-gen dat codeert voor een ACTH-gevoelige vorm van aldosteronsynthetase.
  • Familiair hyperaldosteronisme type 3 is recent herkend als een nieuwe vorm van PHA. De oorzaak is een mutatie in het KCNJ5-gen. Het klinische beeld varieert van levensbedreigende PHA en uitgesproken bijnierhyperplasie tot lichtere vormen.
  • Naast kiemcelmutaties in KCNJ5 zijn in ongeveer 40% van de aldosteronproducerende bijnieradenomen somatische KCNJ5-mutaties aanwezig. Ook mutaties in 3 andere genen worden regelmatig gezien.
  • Al deze mutaties leiden tot verhoogde aldosteronsynthetaseactiviteit, waardoor het klinisch beeld van PHA ontstaat.
  • Bij patiënten met PHA die jonger zijn dan 20 jaar dienen familiaire vormen te worden uitgesloten alvorens over te gaan tot adrenalectomie.
Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, Rotterdam.

Dr. A.H. van den Meiracker, internist-vasculair geneeskundige; prof.dr. A.H.J. Danser, farmacoloog.

Radboudumc, Nijmegen.

Amalia kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde: drs. A.A.A. van der Linde, kinderarts-endocrinoloog in opleiding; dr. H.L. Claahsen van der Grinten, kinderarts-endocrinoloog.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr. J. Deinum, internist.

Contact dr. A.H. van den Meiracker (a.vandenmeiracker@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anton H. van den Meiracker ICMJE-formulier
Annelieke A.A. van der Linde ICMJE-formulier
Hedi L. Claahsen van der Grinten ICMJE-formulier
A.H.J. (Jan) Danser ICMJE-formulier
Jaap Deinum ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties