Aldosteronbepaling in bijniervenen voor het vaststellen van enkel- of dubbelzijdige aldosteronoverproductie bij patiënten met primair hyperaldosteronisme

Klinische praktijk
K. Freriks
L.J. Schultze Kool
H.J.L.M. Timmers
J. Deinum
J.W.M. Lenders
A.R.M.M. Hermus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1029-34
Abstract

Samenvatting

Bij 3 patiënten, mannen van respectievelijk 60, 55 en 60 jaar, met hypertensie berustend op een primair hyperaldosteronisme, werd voor nadere diagnostiek aldosteronbemonstering van de bijniervenen toegepast. Bij 2 patiënten ging een enkelzijdige bijniervergroting op de CT-scan gepaard met aldosteronoverproductie in een niet-vergrote bijnier respectievelijk in beide bijnieren. De 1e patiënt onderging adrenalectomie van de niet-vergrote bijnier en bij de 2e werd van operatie afgezien. De 3e patiënt had dubbelzijdige bijniervergroting op de CT-scan met een chirurgisch behandelbare enkelzijdige overproductie van aldosteron. Sinds de bepaling van de aldosteron-renineratio in plasma als screeningsmethode bij geselecteerde patiënten met hypertensie frequenter wordt toegepast, blijkt primair hyperaldosteronisme vaker voor te komen dan vroeger werd gedacht. Voor de differentiatie tussen een enkel- dan wel dubbelzijdige aldosteronoverproductie is beeldvormend onderzoek van de bijnieren, bijvoorbeeld met CT, onvoldoende nauwkeurig. Met bijniervene-aldosteronbemonstering kan men met grote nauwkeurigheid aangeven of de aldosteronoverproductie enkel- of dubbelzijdig is, hetgeen belangrijke consequenties voor de behandeling heeft.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1029-34

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Endocriene Ziekten: mw.K.Freriks, arts-onderzoeker; hr.dr.H.J.L.M.Timmers en hr.prof.dr.A.R.M.M.Hermus, internisten-endocrinologen.

Afd. Radiologie: hr.dr.L.J.Schultze Kool, interventieradioloog.

Afd. Algemeen Interne Geneeskunde: hr.dr.J.Deinum en hr.prof.dr.J.W.M.Lenders, internisten.

Contact hr.prof.dr.A.R.M.M.Hermus (a.hermus@endo.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties