Prikkelbaredarmsyndroom: van richtlijn tot maatwerk?
Open

Commentaar
23-04-2012
Leopold G. Engels

Auteursinformatie

Orbis Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm-, Leverziekten, Sittard-Geleen.

Dr. L.G. Engels, mdl-arts (l.engels@orbisconcern.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 maart 2012