Multidisciplinaire richtlijn prikkelbaredarmsyndroom
Open

Richtlijnen
23-04-2012
Hèlen Woutersen-Koch, André J.P.M. Smout, Carla E. Flik, Carel T.J. Hulshof, Niek J. de Wit en Henriëtte E. van der Horst
  • De multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS)’ biedt de basis voor een goed afgestemde samenwerking tussen de patiënt met PDS en alle betrokken hulpverleners, zoals de huisarts, mdl-arts, internist, bedrijfsarts, diëtist en psycholoog.

  • De diagnose ‘PDS’ wordt vaak gesteld aan de hand van diagnostische criteria, zoals de Rome III-criteria, maar eerst dient een somatische aandoening te worden uitgesloten. Wanneer hier geen aanwijzingen voor zijn, is aanvullende diagnostiek niet nodig.

  • Het beleid bestaat naast uitleg en voorlichting voornamelijk uit leefstijladviezen en niet-medicamenteuze interventies. Een medicamenteuze behandeling is zelden geïndiceerd.

  • Als de PDS-klachten veel impact hebben op de kwaliteit van leven en patiënten niet reageren op dit algemene beleid, zijn er 3 psychotherapeutische behandelopties.

  • Wanneer de klachten tot verzuim of andere werkproblemen leiden, adviseert de arts de patiënt contact op te nemen met de bedrijfsarts en in overleg met de werkgever naar specifieke oplossingen te zoeken.

  • Bij behoefte aan individueel advies of bij een onevenwichtig eetpatroon volgt een verwijzing naar de diëtist.