Prikkelbaredarmsyndroom: van richtlijn tot maatwerk?

Opinie
Leopold G. Engels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4783
Abstract

Elders in dit tijdschrift staat een overzicht van de belangrijkste en nieuwe aanbevelingen van een nieuwe richtlijn voor de aanpak van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS).1 Deze is opgesteld door een werkgroep bestaande uit leden van diverse medische en niet-medische beroepsgroepen, waarmee de multifactoriële achtergrond van PDS wordt onderstreept. Het is nuttig deze nieuwe ontwikkelingen rond de meest frequent voorkomende gastro-intestinale aandoening tegen het licht te houden. Dit kan artsen helpen deze heterogene patiëntengroep beter te leren definiëren en te behandelen. De vraag is of de auteurs hierin geslaagd zijn met het huidige voorstel. Het antwoord is: ja, maar. Sommige punten kunnen met exactere data worden onderbouwd. Bovendien is een aanvullende diagnostische test te overwegen bij het stellen van de diagnose.

Ten aanzien van de diagnostiek is het zinvol de lezer een indruk te geven van de waarde van de Rome III-criteria, waar de auteurs naar verwijzen. Deze hebben namelijk een…

Auteursinformatie

Orbis Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm-, Leverziekten, Sittard-Geleen.

Contact Dr. L.G. Engels, mdl-arts (l.engels@orbisconcern.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 maart 2012

Multidisciplinaire richtlijn prikkelbaredarmsyndroom
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Ik merk even op dat Leopold G. Engels spreekt van lactose-intolerantie. Mijn vraag is of hij hiermee niet lactase deficiëntie bedoelt. Lactase, het enzyme door het lichaam geproduceerd in te lage mate of helemaal niet , kan nl. ook vervangen worden door een voedingssupplement dat exogene lactase, een enzym gewonnen uit Aspergillus oryzae, aanbrengt. Deze lactase helpt bij de omzetting van lactose tot glucose en galactose (In België gecommercialiseerd onder de naam Lactose-OK). Om een hoeveelheid van 12g lactose te verteren (equivalent aan 1 glas melk) wordt aangeraden van hogervermelde specialiteit 1 gelule in te slikken, voor de maaltijd.
Deze exogene lactose kan dan ook bijdragen tot het "eet-confort" van de patiënt. In vele bereidingen in eethuizen en restaurants worden immers melkprodukten verwerkt.
 

Jan Plas, apotheker, Belgie