Preventie van schade

Perspectief
H.J.J. Leenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1665-7

Bij veel artsen bestaat bezorgdheid over juridische acties tegen artsen. Daarbij wordt vaak verwezen naar Amerikaanse toestanden. Kennisneming van de literatuur over dat land leidt kennelijk tot ongerustheid. De situatie in Nederland is echter niet met die in de V.S. vergelijkbaar. Zo ontbreekt in het laatstgenoemde land een adequaat sociaal verzekeringsstelsel en kent men een andere honorering van de advocaat, de ‘contingent fee’, waarbij niets wordt gedeclareerd als de zaak wordt verloren en een percentage van de opbrengst wordt verkregen als wordt gewonnen.1

Afgezien van klachten over in de gezondheidszorg ondervonden behandeling zonder dat een maatregel of schadevergoeding wordt beoogd, is in Nederland het aantal geslaagde juridische acties in de gezondheidszorg tot nu toe gering en er is in de laatste jaren ook nauwelijks of geen groei te constateren. In het medisch tuchtrecht steeg tot 1990 weliswaar het aantal zaken, maar het percentage opgelegde maatregelen bleef vele jaren grosso…

Auteursinformatie

Prof.dr.H.J.J.Leenen, emeritus hoogleraar sociale achtergronden gezondheid en gezondheidszorg, Oosterpark 46, 1092 AN Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties