Preventie van prikongevallen

Klinische praktijk
P.J. van den Broek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2187-8

Zie ook de artikelen op bl. 2183 en 2188.

Het zich per ongeluk prikken aan een gebruikte injectienanld is waarschijnlijk het meest voorkomende bedrijfsongeval bij werkers in de gezondheidszorg. Tot voor enkele jaren was besmetting met hepatitis B-virus door een dergelijk ongeval de grootste bedreiging, maar nu is de mogelijkheid op deze wijze besmet te worden met humaan immunodeficiëntievirus (HIV) daarbij gekomen. Hoewel de kans om hepatitis B te krijgen na een prikongeval met besmettelijk bloed veel groter is dan om AIDS te krijgen, heeft de laatste mogelijkheid veel meer onrust en angst gebracht onder de werkers in de gezondheidszorg, omdat in het algemeen de gevolgen van AIDS zoveel ernstiger zijn dan van hepatitis B.

Prikongevallen kunnen onder verschillende omstandigheden bij het gebruik van naalden optreden. Het vaakst gebeuren ongevallen bij het uitvoeren van een punctie, het terugsteken van de naald in de beschermhoes en het verwerken van afval…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Infectieziekten, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.P.J.van den Broek, internist.

Verantwoording

Namens de Landelijke Werkgroep Infectiepreventie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Groningen, februari 1988,

Het is een goede zaak om aandacht te besteden aan methoden om prikongevallen te voorkomen en dr.P.J.van den Broek doet dat duidelijk en op bondige wijze (1987;2187-90). Daarbij stelt hij echter te rigide dat gebruikte naalden nooit mogen worden teruggestoken in de beschermhoes. In een poliklinische setting ben ik dat direct met hem eens, maar in de kliniek komen nu eenmaal situaties voor waarbij men moet kiezen voor een betere werkwijze. Het blijkt heel goed mogelijk om de gebruikte naald weer af te schermen met de beschermhoes.

In de medische prikdienst van de Interne en Neurologische Kliniek van het Academisch Ziekenhuis Groningen maken wij routinematig gebruik van een veilige en elegante methode, waarbij het onmogelijk is zichzelf te prikken. Het lijkt ons van belang om beide methoden te kennen en ze consequent toe te passen. Het belang van motivatie en ‘opvoeding’ zou ik ook hier nog eens graag onderstrepen. In Groningen kent men de constructie dat studenten geneeskunde met de medische prikdienst kunnen ‘meelopen’ voordat ze als co-assistenten in de kliniek werkzaam zullen zijn. Een voorbeeld van opvoeding bij de ‘bron’.

Bij de bespreking van de afvalverwerking ontbrak naar ons idee de eis, dat de containers met scherp materiaal tijdens transport naar het afvalverwerkingspunt goed moeten afsluiten zodat geen (potentieel) infectieus materiaal kan weglekken.

M. Bolt
P.J.
van den Broek

Leiden, maart 1988,

Bolt zeg dat te rigide wordt gesteld dat gebruikte naalden nooit mogen worden teruggestoken in de beschermhoes en wijst op een veilig systeem van terugsteken dat in Groningen wordt toegepast. Helaas beschrijft hij dit systeem niet, zodat het niet mogelijk is hier een oordeel over te geven.

Een alternatief voor het niet terugsteken van de naald in de hoes is gebruik te maken van een beschermkap voor de hand die het hoesje vasthoudt bij het terugsteken, zoals is aangegeven in het artikel. Een ander alternatief dat soms wordt genoemd is de beschermhoes niet vast te houden bij het terugsteken van de naald, maar het hoesje neer te leggen tegen een opstaand randje zodat hij niet kan wegschuiven bij het terugsteken van de naald.

Bij de afvalverwerking wordt in het artikel gesproken over speciaal ontworpen harde plastic containers. Dit impliceert dat deze containers goed afsluitbaar moeten zijn. Het is nuttig dat Bolt hier nog eens expliciet op wijst.

P.J. van den Broek