Preventie van neonatale infectie met groep B-streptokokken: onduidelijk welke strategie de beste is

Opinie
M.G.A.J. Wouters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:169-71
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 189.

De vroege vorm van neonatale sepsis die optreedt binnen 7 dagen na de geboorte en veroorzaakt wordt door verticale transmissie van groep B-streptokokken (GBS) leidt bij 15 tot 20 pasgeborenen per jaar tot ernstige neonatale morbiditeit of sterfte.1 Preventie is mogelijk door zwangeren met GBS-kolonisatie intraveneuze antibiotica toe te dienen vlak voor en/of tijdens de baring. Het dilemma hierbij is dat een brede indicatiestelling voor antibioticatoediening weliswaar de incidentie van deze ziekte doet afnemen, maar dat het niet goed bekend is in welke mate de ongewenste neveneffecten (zoals resistentievorming en bijwerkingen) zullen toenemen.

In 1998 hebben de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) samen een landelijke richtlijn over dit onderwerp uitgebracht.2 In deze richtlijn wordt geadviseerd om zwangeren met risicofactoren voor neonatale GBS-infectie (vroeggeboorte of langdurig gebroken vliezen) durante partu preventief te…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Contact Hr.dr.M.G.A.J.Wouters, gynaecoloog (mgaj.wouters@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties