Atypisch en recidiverend beloop

Neonatale sepsis door groep B-streptokokken

Klinische praktijk
Eva van Zanten
Sarah Dekker
Laura H. van der Meer-Kappelle
Jeroen G. Noordzij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5634
Abstract

Dames en Heren,

Infecties met Streptococcus agalactiae (groep B-streptokokken; GBS) zijn een beduchte en frequente oorzaak van neonatale sepsis. Het ziektebeloop van neonatale GBS-sepsis kan atypisch zijn, bijvoorbeeld in de vorm van recidiverende septische episoden. Dit kan wijzen op een persisterende infectiehaard ergens in het lichaam. Ook kunnen complicaties van een sepsis optreden.

Bij sepsis is sprake van de volgende symptomen: koorts (temperatuur: > 38,3°C) of hypothermie (temperatuur: < 36°C), een afwijkend aantal leukocyten (> 12 x 109/l of < 4 x 109/l of > 10% staafkernigen), en tachycardie of tachypneu.1 Bij volwassenen heeft sepsis een mortaliteit van 20-50%.

Neonatale sepsis wordt onderverdeeld in een vroege (‘early onset’) en late vorm (‘late onset’); de definities ervan verschillen in de literatuur en overlappen voor een deel. Early-onsetsepsis treedt op in de 1e levensweek en meestal binnen 72 h post partum. Late-onsetsepsis treedt op tussen 7 en…

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Groep, afd. Kindergeneeskunde, Delft.

Drs. E. van Zanten, anios kindergeneeskunde en arts-onderzoeker (thans: aios kindergeneeskunde, LUMC, Leiden); drs. S. Dekker, anios kindergeneeskunde (thans: arts-onderzoeker, International Health Central American Institute Foundation, Costa Rica); drs. L.H. van der Meer-Kappelle, kinderarts-neonatoloog; dr. J.G. Noordzij, kinderarts-infectioloog-immunoloog.

Contact drs. E. van Zanten (evavanzanten@gmail.com)

Verantwoording

De eerste en tweede auteur leverden een gelijkwaardige bijdrage aan het artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Eva van Zanten ICMJE-formulier
Sarah Dekker ICMJE-formulier
Laura H. van der Meer-Kappelle ICMJE-formulier
Jeroen G. Noordzij ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties