Preventie van delier op de intensive care

Illustratie van een patiënt gekoppeld aan infusen en beademing
Cornelis F. Vos
Irene J. van Diem-Zaal
Monica Pop-Purceleanu
Mark van den Boogaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7094
Abstract

Samenvatting

  • Delirium komt veel voor op de Intensive Care (IC) en heeft vaak negatieve gevolgen voor de patiënt.
  • Niet-medicamenteuze interventies en de zogenoemde ‘A-tot-F-bundel’ zijn bewezen effectief bij de preventie van IC-delirium. Deze interventies zijn gericht op meerdere modificeerbare risicofactoren tegelijkertijd, en bestaan onder meer uit het bieden van een veilige omgeving, re-oriëntatie, cognitieve stimulatie, mobilisatie, communicatieve ondersteuning en het betrekken van naasten bij de zorg.
  • Het beperken van delirogene medicatie is van groot belang, met name van benzodiazepines en opiaten en in het bijzonder bij patiënten met een verhoogd risico. Als delirogene medicatie niet gestopt kan worden, bevelen we aan deze te gebruiken voor de kortst mogelijke duur en in de laagst mogelijke dosering.
  • Er moet gezorgd worden voor adequate pijnbestrijding. Continue, diepe sedatie moet zo mogelijk vermeden worden.
  • Profylaxe met antipsychotica of andere medicatie is niet bewezen effectief.
Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen, afd. Psychiatrie: drs. C.F. Vos, psychiater en klinisch farmacoloog in opleiding (tevens: Antes, Parnassia Groep, Rotterdam); dr. M. Pop-Purceleanu, psychiater; afd. Intensive Care: dr. I.J. van Diem-Zaal, intensivist (tevens: Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam; dr. M. van den Boogaard, senior onderzoeker intensive care.

Contact C.F. Vos (niels.vos@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Cornelis F. Vos ICMJE-formulier
Irene J. van Diem-Zaal ICMJE-formulier
Monica Pop-Purceleanu ICMJE-formulier
Mark van den Boogaard ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties