Preventie van colorectaal carcinoom bij inflammatoir darmlijden onvoldoende met de Britse en Amerikaanse opsporingsrichtlijnen

F.P. Vleggaar
M.W.M.D. Lutgens
B. Oldenburg
M.E.I. Schipper
M. Samsom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2787-91
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan welk deel van de met inflammatoire darmziekte (IBD) samenhangende colorectale carcinomen optreedt voordat geadviseerd wordt te starten met een opsporingsprogramma door endoscopisch onderzoek van het colon.

Opzet

Descriptief.

Methode

Een zoekopdracht in het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) naar IBD en colorectaal carcinoom (CRC) in de periode januari 1990-juni 2006 werd uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De tijdsduur tussen het moment waarop IBD of IBD-gerelateerde klachten werden vastgesteld en het moment waarop een colorectaal carcinoom werd gediagnosticeerd, werd berekend. De geobserveerde tijd werd vergeleken met het geadviseerde startpunt voor colonoscopische opsporing volgens de Britse en Amerikaanse richtlijnen. Bij pancolitis betreft het een ziekteduur van 8-10 jaar, bij linkszijdige colitis 15-20 jaar.

Resultaten

Bij 29 IBD-patiënten werden 33 CRC’s gevonden. De mediane leeftijd waarop IBD en CRC werden gediagnosticeerd was respectievelijk 29 (uitersten: 11-82) en 47 (uitersten: 23-82) jaar. Bij 7 van de 29 patiënten (24) ontstond het CRC binnen een ziekteduur van de 8- en 15-jaarsintervallen voor controle bij respectievelijk uitgebreide colitis en linkszijdige colitis. Bij 9 van de 29 patiënten (31) ontstond het CRC binnen een ziekteduur van respectievelijk 10 en 20 jaar. Indien het optreden van met IBD samenhangende klachten in plaats van het moment van het vaststellen van de diagnose ‘IBD’ als beginpunt van de ziekteduur werd genomen, kreeg 17-24 van de patiënten een CRC voordat opsporing zou zijn gestart.

Conclusie

De resultaten van deze studie suggereren dat met de Britse en Amerikaanse richtlijnen voor opsporing een CRC mogelijk niet tijdig gediagnosticeerd wordt bij een substantieel deel van de patiënten met een met IBD samenhangend CRC (17-31).

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2787-91

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.dr.F.P.Vleggaar, hr.dr.B.Oldenburg en hr.prof.dr.M.Samsom, maag-darm-leverartsen; hr.M.W.M.D.Lutgens, student-onderzoeker.

Afd. Pathologie: mw.M.E.I.Schipper, patholoog.

Contact hr.dr.F.P.Vleggaar (f.vleggaar@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties