Opsporing van colorectaal carcinoom bij patiënten met inflammatoir darmlijden

Opinie
D.J. de Jong
F.M. Nagengast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2758-60
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2787.

Elders in dit nummer beschrijven Vleggaar et al. een aantal patiënten met inflammatoire darmziekte (IBD) die een colorectaal carcinoom (CRC) kregen in de periode tussen het stellen van de diagnose en de start van de opsporing uitgevoerd volgens de Britse en Amerikaanse richtlijnen.1 De auteurs suggereren dat er eerder moet worden begonnen met screening op CRC bij patiënten met IBD. Deze conclusie lijkt ons op grond van de gepresenteerde gegevens voorbarig.

epidemiologie van crc bij ibd

Colitis ulcerosa

Patiënten met lang bestaande colitis ulcerosa hebben een verhoogd risico op een CRC. Dit is door middel van vele epidemiologische studies aangetoond. In 2001 verscheen een meta-analyse van 116 studies met meer dan 54.000 patiënten met colitis ulcerosa.2 Daarin blijkt het risico op CRC 2 in de eerste 10 jaar na het stellen van de diagnose ‘IBD’. Dit risico loopt op tot…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Hr.dr.D.J.de Jong en hr.dr.F.M.Nagengast, maag-darm-leverartsen.

Contact hr.dr.D.J.de Jong (d.dejong@mdl.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties