Preventie en therapie van luchtweginfecties bij patiënten met cystische fibrose

Klinische praktijk
A.V.M. Möller
J.E. Dankert-Roelse
A.M. Horrevorts
L. van Alphen
J. Dankert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2350-3

Zie ook de artikelen op bl. 2343 en 2346.

Cystische fibrose (CF) is een ernstige ziekte, waarvan de morbiditeit en de mortaliteit voornamelijk worden bepaald door de pulmonale problemen. De prognose voor CF-patiënten is de laatste decennia sterk verbeterd. Intensief gebruik van antibiotica, zowel voor preventie als voor behandeling, aandacht voor het behoud van een goede voedingstoestand en een systematische, geïntegreerde behandeling in of in nauwe samenwerking met CF-centra hebben waarschijnlijk hiertoe bijgedragen. Ondanks de toegenomen behandelingsmogelijkheden en het betere inzicht in de pathogenese van bacteriële luchtweginfecties, is het nog niet mogelijk bacteriële kolonisatie en de uiteindelijke chronische luchtweginfectie bij patiënten met CF te voorkomen. De behandeling is daarom gericht op het beperken en vertragen van longbeschadiging.

In dit artikel bespreken wij de huidige inzichten omtrent antimicrobiële therapie, preventie en nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van luchtweginfecties bij patiënten met CF.

AntimicrobiËle strategieËn

Voor de behandeling van luchtweginfecties bij…

Auteursinformatie

Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid voor Groningen en Drenthe, Van Ketwich Verschuurlaan 92, 9721 SW Groningen.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Mw.dr.J.E.Dankert-Roelse, kinderarts.

Het Rode Kruis ZiekenhuisJuliana Kinderziekenhuis, afd. Medische Microbiologie, Den Haag.

Dr.A.M.Horrevorts, medisch microbioloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie, Amsterdam.

Dr.L.van Alphen, moleculair bioloog; prof.dr.J.Dankert, medisch microbioloog.

Contact Mw.A.V.M.Möller, medisch microbioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties