Prevalentie van diabetes mellitus en hart- en vaatziekten onder Turkse, Marokkaanse en autochtone Nederlanders
Open

Onderzoek
15-07-2003
H. Dijkshoorn, D.G. Uitenbroek en B.J.C. Middelkoop

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam, cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.
Mw.ir.H.Dijkshoorn en dr.D.G.Uitenbroek, epidemiologen.
Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn GGD, afd. Epidemiologie, Den Haag.
Dr.B.J.C.Middelkoop, arts-epidemioloog.
Correspondentieadres: mw.ir.H.Dijkshoorn