Onvoldoende bereik van reizigersadvisering over infectieziektepreventie onder autochtone en allochtone Amsterdammers

Onderzoek
H. Dijkshoorn
H.J. Schilthuis
J.A.R. van den Hoek
A.P. Verhoeff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:658-62
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van het reisgedrag van Amsterdammers naar leeftijd en etniciteit, evenals het bereik van reizigersadvisering, in het bijzonder over vaccinatie tegen hepatitis A voor Turkse en Marokkaanse kinderen.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Bij 2000 Amsterdammers werd in de periode oktober 1999-november 2000 een gezondheidsenquête afgenomen over het inwinnen van reisadviezen. Ook werden aan 429 Turkse en Marokkaanse ouders vragen gesteld over de vaccinatie van hun kinderen tegen hepatitis A bij een reis naar het land van herkomst.

Resultaten

Eenderde van de Amsterdammers was in de 3 jaar voor het interview in een risicoland geweest wat betreft ziekten zoals malaria en hepatitis A. Veel reizigers (18) gingen naar Azië, Midden- of Zuid-Amerika, en Afrika; 12 ging naar het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Eenderde van de reizigers had advies ingewonnen bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam. Verder wonnen veel reizigers (10) advies in bij de huisarts. Een aanzienlijke groep (38) had geen reisadvies ingewonnen. Bijna eenderde van de reizigers ging naar het land van herkomst, vooral Turkse en Marokkaanse Amsterdammers. 70 van de Turkse en Marokkaanse reizigers had geen reisadvies ingewonnen. Meer dan de helft van de Turkse en Marokkaanse Amsterdammers had hun kinderen niet laten vaccineren tegen hepatitis A bij een reis naar het land van herkomst.

Conclusie

Eenvijfde van de autochtone Nederlanders kreeg geen reisadvies en meer dan de helft van Turkse en Marokkaanse kinderen was bij een reis naar het herkomstland niet gevaccineerd tegen hepatitis A.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering: mw.ir.H.Dijkshoorn en dr.A.P.Verhoeff, epidemiologen.

Afd. Infectieziekten: H.J.Schilthuis, arts (thans: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag); mw.dr.J.A.R.van den Hoek, arts-epidemioloog.

(hdijkshoorn@gggd.amsterdam.nl).

Contact mw.ir.H.Dijkshoorn (hdijkshoorn@gggd.amsterdam.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties