Prevalentie van diabetes mellitus en hart- en vaatziekten onder Turkse, Marokkaanse en autochtone Nederlanders
Open

Onderzoek
15-07-2003
H. Dijkshoorn, D.G. Uitenbroek en B.J.C. Middelkoop

Doel.

Inzicht verwerven in de prevalentie van diabetes mellitus en hart- en vaatziekten onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Opzet.

Secundaire data-analyse van een dwarsdoorsnedeonderzoek in 1999/'00.

Methode.

De prevalentie van zelfgerapporteerde diabetes en hart- en vaatziekten werd met interviews bepaald in een steekproef van 743 Turkse, 641 Marokkaanse en 537 autochtone Amsterdammers van 35-74 jaar. Etnische verschillen in prevalenties werden met logistische-regressieanalyse onderzocht met correctie voor geslacht, leeftijd en opleiding. Er werd gekeken of overgewicht en bewegingsarmoede verschillen konden verklaren. Bij hart- en vaatziekten werd tevens de samenhang met roken en diabetes onderzocht. Daarnaast werd de samenhang tussen diabetes en hart- en vaatziekten bestudeerd.

Resultaten.

Turken en Marokkanen hadden vaker diabetes dan autochtone Nederlanders (12,3, 12,4 en 3,0). Na correctie voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, overgewicht en bewegingsarmoede bleven deze verschillen bestaan. Hart- en vaatziekten kwamen vaker voor onder Turken (10,6) dan onder autochtone Nederlanders (5,0); dit gold niet voor Marokkanen (5,4). Het verschil tussen Turkse en autochtone Nederlanders bleef bestaan na correctie voor opleiding, overgewicht, bewegingsarmoede, diabetes en roken. De samenhang tussen diabetes en hart- en vaatziekten was voor alle onderzochte groepen vrijwel even groot.

Conclusie.

De prevalentie van diabetes was onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders hoger dan onder autochtone Nederlanders. Onder Turken was de prevalentie van hart- en vaatziekten hoger dan onder de autochtone populatie. Er was een consistente samenhang tussen diabetes en hart- en vaatziekten bij de 3 etnische groepen.