Jaarlijkse epidemie van hepatitis A in verband gebracht met reisgedrag van kinderen van immigranten in de vier grote steden

Onderzoek
J. van Gorkom
A. Leentvaar-Kuijpers
J.L. Kool
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1919-23
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyse van het transmissiepatroon van hepatitis A in relatie tot etniciteit en reisgedrag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Opzet

Descriptief onderzoek van ziektemeldingen.

Plaats

Gemeentelijke gezondheidsdiensten van de vier grote steden.

Methode

Ziektegegevens van hepatitis A in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag werden onderzocht over de periode 1992-1995. Patiënten werden ingedeeld naar leeftijd (0-19 of > 19 jaar), reisgedrag (al of niet een buitenlandse reis in de periode van 6 weken voor het begin van de eerste ziekteverschijnselen) en endemiciteit van hepatitis A in het land van etnische herkomst.

Resultaten

Bij de sterke toename van hepatitis A na de zomervakantie konden diverse kleinere epidemieën onderscheiden worden onder achtereenvolgens kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst die de vakantie in het moederland hadden doorgebracht, kinderen van dezelfde etnische achtergrond die niet op reis waren geweest, niet-reizende kinderen en volwassenen van overwegend Nederlandse afkomst. De geografische distributie van ziektegevallen in Amsterdam toonde een sterke correlatie (r = 0,68; p = 0,004) tussen het aantal ziektegevallen in de eerste twee groepen, en de incidentie per 10.000 inwoners in de laatste twee groepen.

Conclusie

Kinderen die de zomervakantie hadden doorgebracht in een land waar hepatitis A endemisch is, overwegend Marokko en Turkije, leken de belangrijkste importeurs te zijn van hepatitis A in de vier grote steden. Universele actieve immunisatie van alle in Nederland geboren kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst verdient de voorkeur als interventie.

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose, Postbus 146, 2501 CC Den Haag.

J.van Gorkom, arts-consulent.

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, divisie Volksgezondheid en Milieu, Amsterdam.

Centers for Disease Control, Atlanta, Ga., USA.

J.L.Kool, arts-epidemioloog.

Contact Mw.A.Leentvaar-Kuijpers, arts; prof.dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloog-epidemioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties