Prevalentie en kenmerken van hemangiomen bij jonge kinderen

Onderzoek
M.J. Hoornweg
M.J.C. Smeulders
C.M.A.M. van der Horst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2455-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het verkrijgen van actuele data over de prevalentie en de kenmerken van hemangiomen bij niet in het ziekenhuis opgenomen kinderen.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

Consultatiebureau-artsen in de regio Tilburg onderzochten in de maanden maart-mei 2002 alle kinderen in de leeftijd van 0-16 maanden die het consultatiebureau bezochten voor de reguliere controles op de aanwezigheid van een hemangioom. Van kinderen met een hemangioom werden karakteristieken genoteerd en nadere gegevens aan de ouder(s) gevraagd.

Resultaten

Van de 2204 onderzochte kinderen hadden 219 (10) een hemangioom; in totaal hadden zij 256 hemangiomen. De meisjes-jongensratio was 1,9:1. Bij 24 van de kinderen was het hemangioom reeds aanwezig bij de geboorte. Van de 256 hemangiomen was 15 subcutaan gelegen, 33 was gelokaliseerd in het hoofd-halsgebied en 37 op de romp. Van de 84 hemangiomen in het hoofd-halsgebied was 75 gelokaliseerd op het behaarde hoofd en het voorhoofd. Van de 219 kinderen hadden respectievelijk 7 en 6 een huisarts of een specialist bezocht vanwege het hemangioom. Die waren vooral geconsulteerd indien het kind meer dan 1 hemangioom had, indien het hemangioom bij de geboorte aanwezig was of indien dit gelokaliseerd was in het hoofd-halsgebied of subcutaan.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2455-8

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Mw.M.J.Hoornweg, assistent-geneeskundige; hr.dr.M.J.C.Smeulders, onderzoeker; mw.prof.dr.C.M.A.M.van der Horst, plastisch chirurg.

Contact mw.M.J.Hoornweg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties