Verwijs en behandel op tijd

Infantiel hemangioom

Klinische praktijk
Carine J.M. van der Vleuten
Martine F. Raphael*
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3700
Abstract

Dames en Heren,

Een infantiel hemangioom kent over het algemeen een gunstig beloop. De groeifase van het infantiele hemangioom kan voor ouders echter een onzekere tijd zijn, waarin zich ook ernstige complicaties kunnen voordoen. Orale bètablokkers hebben het therapeutisch landschap voor kinderen met een infantiel hemangioom veranderd. Tijdige behandeling en consultatie van een expertisecentrum zijn van groot belang om complicaties en blijvende restafwijkingen te voorkomen of te verminderen. Dit illustreren wij aan de hand van de ziektegeschiedenissen van 2 patiënten met een infantiel hemangioom op de bovenlip.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Patiënt A is een meisje dat werd geboren na een amenorroeduur van 40 4/7 weken. De zwangerschap was ongecompliceerd verlopen en bij de geboorte waren er geen zichtbare afwijkingen. In de eerste levensweken ontwikkelde zij echter een snel groeiende, rode, glanzende zwelling rechts op de bovenlip (figuur 1a); het bleek een infantiel hemangioom te zijn. Na circa 2 maanden vertoonde de zwelling kleine, donkere vlekken (figuur 1b), de eerste tekenen van huidnecrose. Door de vast-elastische consistentie en de lokalisatie van de zwelling kreeg patiënte moeite met drinken. Vanwege de voedingsproblemen en omdat ulceratie dreigde, werd patiënte in een expertisecentrum behandeld met propranolol (orale suspensie).

Figuur 1
Infantiel hemangioom bij patiënt A
Figuur 1 | Infantiel hemangioom bij patiënt A
Foto’s van een infantiel hemangioom op de bovenlip van patiënt A op de leeftijd van (a) 1,8 maanden (typische ‘aardbeivlek’), (b) 2,1 maanden (eerste tekenen van huidnecrose), (c) 3,6 maanden (hemangioom in regressie tijdens behandeling met propranolol in orale suspensie), en (d) 32 maanden (restafwijking met kleine dellen in het gebied met de eerdere necrose).

Na een behandelduur van een week nam de spanning van de zwelling af, maar leken de gebieden met necrose en beginnende ulceratie zich in eerste instantie uit te breiden. Enige tijd later demarqueerde het gebied met necrose zich. Op de leeftijd van 3 maanden was het…

Auteursinformatie

Radboudumc, Expertisecentrum Hecovan, Nijmegen: dr. C.J.M. van der Vleuten, dermatoloog. Amsterdam UMC, locatie AMC, Team Aangeboren Vaatafwijkingen: dr. M.F. Raphael, kinderarts.

*Namens de auteurs van het ‘Consensusdocument voor de behandeling van infantiele hemangiomen’, van wie de namen aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Contact C.J.M. van der Vleuten (carine.vandervleuten@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De auteurs van het ‘Consensusdocument voor de behandeling van infantiele hemangiomen’ zijn naast de auteurs van dit artikel de volgende personen: dr. B.H. Verhoeven, kinderchirurg, en prof.dr. L.J. Schultze Kool, interventieradioloog (beiden: Radboudumc, Expertisecentrum Hecovan); dr. P.C.J. de Laat, kinderarts, prof.dr. S.G.M.A. Pasmans, dermatoloog, dr. H.R. Langeveld, kinderchirurg, en drs. E.J. Mendels, dermatoloog (allen: Erasmus MC-Sophia, WEVAR); prof.dr. C.M.A.M. van der Horst, plastisch chirurg, dr. M.A. Middelkamp Hup, dermatoloog, en dr. O. Lapid, plastisch chirurg (allen: Amsterdam UMC, locatie AMC, Team Aangeboren Vaatafwijkingen); dr. C.C. Breugem, plastisch chirurg, dr. M. de Graaf, dermatoloog, en drs. A.T.H. van Dijk, kinderarts (allen: UMC Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, CAVU); M.P. Jongma, voorzitter, en C.T. van den Bosch, secretaris en penningmeester (beiden: HEVAS).

Auteur Belangenverstrengeling
Carine J.M. van der Vleuten ICMJE-formulier
Martine F. Raphael* ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties