Presymptomatisch onderzoek na plotselinge hartdood in de familie

Klinische praktijk
A.A.M. Wilde
I.M. van Langen
J.P. van Tintelen
R.N.W. Hauer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1643-8
Abstract

Samenvatting

- Plotselinge hartdood zonder ischemisch hartlijden kan het gevolg zijn van een erfelijke hartziekte met een autosomaal dominante erfmodus.

- Het al dan niet vóórkomen van plotselinge dood in een familie met een erfelijke hartziekte is een belangrijke indicator voor het risico op plotselinge hartdood voor de overige familieleden.

- Cardiologisch en/of genetisch onderzoek kan een erfelijke aandoening aan het licht brengen bij familieleden zonder symptomen. Voor een deel van deze ziektebeelden zijn de corresponderende chromosoomlokalisaties en soms de genen geïdentificeerd.

- De psychische belasting van familieonderzoek en de sociaal-maatschappelijke gevolgen (verzekeringen, werk, familieverhoudingen) kunnen groot zijn.

- Profylactische behandeling van personen zonder symptomen bij wie een genmutatie is vastgesteld, kan bestaan uit leefregels (bijvoorbeeld het vermijden van piekbelasting bij patiënten met hypertrofische cardiomyopathie), medicatie (bijvoorbeeld β-receptorblokkers bij patiënten met een lange-QT-tijdsyndroom) of implantatie van een pacemaker of inwendige defibrillator (bijvoorbeeld bij personen zonder symptomen met het Brugada-syndroom, een vorm van rechterbundeltakblokkade).

- Presymptomatisch onderzoek dient in multidisciplinair verband te worden verricht.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

Afd. Klinische Genetica: mw.I.M.van Langen, klinisch geneticus.

Universiteit Utrecht, Centrum voor Medische Genetica, Utrecht. J.P.van Tintelen, klinisch geneticus

Academisch Ziekenhuis, Hart-Long Instituut, afd. Cardiologie, Utrecht.

Prof.dr.R.N.W.Hauer, cardioloog.

Contact Afd. Klinische en Experimentele Cardiologie: dr.A.A.M.Wilde, cardioloog (a.a.wilde@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties