Congenitaal lange-QT-tijdsyndroom: oorzaak van recidiverende wegrakingen en plotse dood op jonge leeftijd

Klinische praktijk
J.M. Akkerhuis
H.F. Baars
C.L.M. Marcelis
K.M. Akkerhuis
A.A.M. Wilde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2357-64
Abstract

Dames en Heren,

Het congenitale lange-QT-tijdsyndroom (LQTS) is een monogenetische, primair elektrische hartziekte en een belangrijke oorzaak van plotse dood op jonge leeftijd. LQTS heeft een geschatte prevalentie van 1:2000.1 Het wordt gekenmerkt door een verlengd QT-interval op het ecg en het optreden van polymorfe ventriculaire tachycardieën, leidend tot syncope en plotse dood. Sinds de ontdekking dat mutaties in genen die coderen voor myocardiale ionkanalen de genetische basis van LQTS vormen, is grote vooruitgang geboekt in het implementeren van genetisch onderzoek in de klinische praktijk.2 Dit heeft grote consequenties voor diagnostiek en behandeling, niet alleen voor patiënten, maar ook voor familieleden die geen klachten hebben.3 In deze les bespreken wij 3 patiënten met LQTS van wie de ziektegeschiedenissen illustreren dat u bij al dan niet recidiverende wegrakingen op jonge leeftijd moet denken aan LQTS en dat gericht cardiologisch onderzoek voor deze categorie patiënten geïndiceerd is.

Patiënt A…

Auteursinformatie

TweeSteden Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Tilburg.

Hr.J.M.Akkerhuis, aio (thans: Catharina Ziekenhuis, Eindhoven); hr.H.F.Baars, cardioloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Klinische Genetica, Nijmegen.

Hr.C.L.M.Marcelis, klinisch geneticus.

Erasmus MC-Centrum, afd. Cardiologie, Rotterdam.

Hr.dr.K.M.Akkerhuis, cardioloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Hr.prof.dr.A.A.M.Wilde, cardioloog.

Contact hr.J.M.Akkerhuis, Parcivalring 421, 5221 LJ ’s-Hertogenbosch (jurgenakkerhuis@yahoo.com)

Ook interessant

Reacties