Preoperatieve geriatrische screening in zorgpad ‘AAA’

Een schaduw van een lopend iemand op een zebrapad
Jozé Braspenning
Anne Verstraten
Mark Dirven
Gijs Hesselink
Yvonne Schoon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7627
Abstract

Samenvatting

Doel

De toegevoegde waarde bepalen van preoperatieve geriatrische screening (POGS) in het zorgpad ‘Infrarenaal aneurysma aortae abdominalis’ (AAA).

Opzet

Retrospectief observationeel onderzoek in een academisch centrum.

Methode

Met een geautomatiseerde zoekactie werden medische patiëntengegevens verzameld over de periode 2018-2021 (42 maanden) van patiënten ≥ 60 jaar met een niet-acuut aorta-aneurysma. Daarbij werd gekeken naar type aneurysma, preoperatieve geriatrische screening, behandelvoorstel, behandeling en de mate van kwetsbaarheid. De gegevens werden geanalyseerd met descriptieve en toetsende statistiek. Volledigheid van de dataset werd handmatig gecontroleerd aan de hand van gegevens vanuit het poliklinisch dossier over de periode 2020-2021 (24 maanden).

Resultaten

In totaal werden 343 patiënten geïncludeerd; bij 90 patiënten (26%) was een preoperatieve screening uitgevoerd. In 84,2% van de gevallen werd het advies van de geriater overgenomen door de vaatchirurg. In de andere gevallen werd de behandeling minder (10,5%) of meer (5,3%) ingrijpend dan het POGS-advies; de voorkeur van de patiënt speelde hierin een rol. Het advies van de geriater kwam het sterkst overeen met de kwetsbaarheidsmeting met de ‘clinical frailty scale’ (CFS). Op basis van de handmatig verzamelde poliklinische gegevens bleek dat 20% van de patiënten ontbrak in de automatisch verzamelde dataset.

Conclusie

Invoering van POGS leidt tot een beter afgewogen behandelkeuze. De meerwaarde lijkt door beide partijen te worden omarmd, want de naleving van de geriatrische adviezen is hoog. Een verpleegkundig specialist op een hart- en vaatafdeling kan een eerste screening doen met behulp van de CFS. Het advies is om POGS op te nemen in het zorgpad ‘Infrarenaal aneurysma aortae abdominalis’ en mogelijk ook in andere zorgpaden.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Centrum voor Geïntegreerde Zorg, afd. Geriatrie: dr. J. Braspenning, psycholoog (tevens: afd. IQ healthcare); drs. A. Verstraten en prof.dr. Y. Schoon, klinisch geriaters; dr. G. Hesselink, gezondheidswetenschapper (tevens: afd. IQ healthcare). Afd. Hart- en vaatcentrum: dr. M. Dirven, vaatchirurg.

Contact J. Braspenning (joze.braspenning@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jozé Braspenning ICMJE-formulier
Anne Verstraten ICMJE-formulier
Mark Dirven ICMJE-formulier
Gijs Hesselink ICMJE-formulier
Yvonne Schoon ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties