Praktische handleiding voor de CBCL (Child Behavior Checklist).

Media
F.C. Verhulst
J.M. Koot
G.W. Akkerhuis
J.W. Veerman
W. Everaerd
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:588

F.C.Verhulst, J.M.Koot, G.W.Akkerhuis en J.W.Veerman, Praktische handleiding voor de CBCL (Child Behavior Checklist). 167 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 1990. ISBN 90-232-2462-0. Prijs: ingen. ƒ 49,50.

De ‘child behavior checklist’ (CBCL) is een onderzoeksprocedure om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen, zoals gerapporteerd door hun ouders, op gestandaardiseerde wijze vast te…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties