Continuïteit en discontinuiteit van psychiatrische problemen bij kinderen

Onderzoek
F.C. Verhulst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2102-5
Abstract

Samenvatting

In een longitudinaal onderzoek werd het beloop over twee jaar nagegaan van gedragsproblemen en emotionele problemen, zoals gerapporteerd door ouders van een aselecte steekproef van 1412 Nederlandse kinderen van 4-14 jaar. Dit onderzoek is het eerste dat met behulp van een gestandaardiseerd instrument gegevens verschaft over de continuïteit en discontinuïteit van kinderpsychiatrische symptomen bij kinderen met grote leeftijdsverschillen in de algemene bevolking.

Ongeveer 54 van de kinderen met aanzienlijke problemen bleek na twee jaar nog steeds aanzienlijke problemen te hebben. Bij slechts 5 verminderden de problemen zodanig dat van een duidelijke verbetering gesproken kon worden. Door ouders gerapporteerd agressief en ander sociaal minder gewenst gedrag bleek het sterkst te blijven bestaan. De grootste voorspellende waarde voor een ongunstig beloop had het symptoom ‘slechte contacten met leeftijdgenoten’. Andere symptomen die relatief de grootste voorspellende waarde hadden, zijn: ‘kan zich niet concentreren’, ‘aandacht vragen’, ‘snel jaloers’, ‘impulsief’, ‘slechte schoolresultaten’, ‘driftbuien’ en ‘erg luidruchtig’. Aangegeven wordt welke van 118 klinisch relevante psychiatrische symptomen bij kinderen relatief continu en niet-continu zijn en welke symptomen wel en welke geen voorspellende waarde hebben voor later dysfunctioneren.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Postbus 70029, 3000 LL Rotterdam.

Prof.dr.F.C.Verhulst, psychiater.

Ook interessant

Reacties