Practical differential diagnosis for CT and MRI

Media
Aike S. van den Berg
Jaap Stoker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A15

Dit boek is bedoeld als leidraad voor de dagelijkse praktijk bij het stellen van een diagnose en differentiaaldiagnose bij CT- en MRI-onderzoek. Het telt 7 hoofdstukken, die zijn ingedeeld naar lichaamsdeel, bijvoorbeeld hoofd-hals, thorax en abdomen. Elk hoofdstuk is ingedeeld in paragrafen. Deze laatste indeling is enigszins inconsequent, soms naar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties