Practical aspects of urinary incontinence.

Media
F.M.J. Debruyne
Ph.E.V.A. van Kerrebroeck
H.J. de Voogt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:463

Practical aspects of urinary incontinence. Onder redactie van F.M.J.Debruyne en Ph.E.V.A.van Kerrebroeck. (Developments in surgery.) 334 bl., fig., tabellen. Martinus Nijhoff, Dordrecht 1986. Prijs: geb. ƒ 200,-.

Dit boek werd samengesteld uit de bijdragen aan een internationaal symposium dat in 1984 in Nijmegen gehouden werd ter ere van prof.Moonen. Deze eerste…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties