Potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet verder gedaald

Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3791

‘Meer ziekenhuispatiënten dood door fouten’, aldus een ANP-bericht eind 2017 op diverse websites.1,2 Verschillende media gingen aan de haal met de ‘Monitor Zorggerelateerde Schade 2015/2016’ van het NIVEL.3 Er zouden tussen medio 2015 en medio 2016 meer patiënten zijn gestorven doordat er iets misging in het ziekenhuis dan

Gerelateerde artikelen

Reacties