Posttraditionele geneeskunde. Onderhandelen over klacht, diagnose en therapie

Opinie
H. Lamberts
I.M. Okkes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2404-8
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2401.

Artsen doen soms dingen tegen beter weten in. Wanneer dat primair gebeurt om klachten en kritiek te voorkomen, wordt dat vaak benoemd als ‘defensief handelen’ - iets dat algemeen als onwenselijk beschouwd wordt.12 Een arts zou er beter aan doen goed te communiceren en de patiënt de geneeskundige overwegingen zo uit te leggen dat klachten en kritiek daardoor uitblijven.3 Deze opvatting past in de ‘moderne geneeskunde’, die ervan uitgaat dat uiteindelijk zekerheid over de (on)werkzaamheid van alle interventies verkregen kan worden op basis van ‘harde’ informatie, in het bijzonder uit gerandomiseerd onderzoek.4 In die visie is de geneeskunde tot steeds meer in staat en mag er bijgevolg ook steeds meer heil van worden verwacht.5

In een postmoderne wereld ligt dat anders. Als een postmoderne arts tegemoetkomt aan een verzoek van een patiënt die sterk genoeg heeft onderhandeld, gebeurt…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, divisie Public Health, afd. Huisartsgeneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.Lamberts, huisarts; mw.dr.I.M.Okkes, taalkundige.

Contact prof.dr.H.Lamberts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties