Postexpositieprofylaxe na blootstelling aan HIV: aanpassing aan de situatie kan geïndiceerd zijn

Klinische praktijk
A.M.J. Wensing
M.M.E. Schneider
C.A.M. Schurink
S.E. Geerlings
C.A.B. Boucher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1485-9
Abstract

Dames en Heren,

Indien er na een prikaccident of onveilig seksueel contact een reële kans op overdracht van het Humaan immunodeficiëntievirus (HIV) bestaat, kan postexpositieprofylaxe (PEP) worden gegeven. PEP bestaat uit een combinatie van antiretrovirale middelen die de betrokkene zo snel mogelijk na blootstelling, bij voorkeur binnen 2 h, moet innemen om de kans op overdracht van HIV te verkleinen. De profylaxe wordt samengesteld uit dezelfde middelen waarmee een HIV-infectie wordt behandeld en moet gedurende een maand worden toegepast.

De richtlijn voor het geven van PEP is gebaseerd op een retrospectief patiënt-controleonderzoek waarin de kans op infectie na beroepsmatige expositie met 81 werd gereduceerd door profylaxe met zidovudine.1 Hoewel deze studie enkele belangrijke methodologische tekortkomingen heeft, wordt een dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek vanuit ethisch oogpunt niet meer verantwoord geacht. Zowel dierexperimentele studies als placebogecontroleerde onderzoeken naar perinatale profylaxe tonen namelijk overtuigend de effectiviteit van PEP aan na respectievelijk genitale of…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Eijkman-Winkler Instituut, afd. Medische Microbiologie, G04.614, onderafd. Klinische Virologie: mw.A.M.J.Wensing, assistent-geneeskundige (tevens: arts-onderzoeker, divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, afd. Interne Geneeskunde en Infectieziekten); hr.dr.C.A.B.Boucher, arts-viroloog.

Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, afd. Interne Geneeskunde en Infectieziekten: mw.dr.M.M.E.Schneider, mw.dr.C.A.M.Schurink en mw.dr.S.E.Geerlings (thans: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en Aids, Amsterdam), internisten-infectiologen.

Contact mw.A.M.J.Wensing (a.m.j.wensing@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties