Nut van aanvullende diagnostiek

Porphyria cutanea tarda

Klinische praktijk
Allard R.J.V. Vossen
Lianne S.M. Boesten
Peter D. Siersema
Ruud G.L. Nellen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9166
Abstract

Dames en Heren,

Porfyrieën vormen een klinisch en genetisch heterogene groep van relatief zeldzame metabole aandoeningen die voortkomen uit stoornissen in de haembiosynthese. Porphyria cutanea tarda (PCT) is de meest voorkomende variant en wordt onderscheiden in een verworven en familiaire vorm. Regelmatig wordt aanvullend, al dan niet genetisch onderzoek ingezet, maar de interpretatie van de resultaten hiervan kan soms lastig zijn. In deze klinische les staat de relevantie van de verschillende vormen van aanvullend porfyrineonderzoek centraal. Deze onderzoeken zijn niet alleen belangrijk voor het stellen van de diagnose, maar ook voor het evalueren van de ingestelde behandeling en van eventuele langetermijneffecten van PCT, met name ontwikkeling van een hepatocellulair carcinoom.

Patiënt A, een 71-jarige vrouw, bezocht de polikliniek Dermatologie met sinds 7 weken spontane blaarvorming aan de handen. Anamnestisch waren er geen evidente luxerende momenten. Patiënte gaf aan niet langdurig aan zonlicht te zijn blootgesteld. Ze had geen klachten van…

Auteursinformatie

IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel.

Afd. Dermatologie: drs. A.R.J.V. Vossen, coassistent (thans: arts-onderzoeker, Erasmus MC, afd. Dermatologie, Rotterdam); drs. R.G.L. Nellen, dermatoloog.

Afd. Algemeen Klinisch Laboratorium: dr. L.S.M. Boesten, klinisch chemicus.

UMC Utrecht, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Utrecht (thans: Radboudumc, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Nijmegen).

Prof.dr. P.D. Siersema, mdl-arts.

Contact drs. R.G.L. Nellen (rnellen@ysl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Allard R.J.V. Vossen ICMJE-formulier
Lianne S.M. Boesten ICMJE-formulier
Peter D. Siersema ICMJE-formulier
Ruud G.L. Nellen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties