Polycytemie bij een patiënte met een uterusmyoom

Klinische praktijk
Jolien P. de Boer
Gerjo Velders
Riena Aliredjo
Eduard Scheenjes
Thijs W.H. Flinsenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1161
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het myomateus erytrocytosesyndroom (MES) wordt gekenmerkt door de combinatie van polycytemie, uterus myomatosus en een blijvende normalisatie van het aantal erytrocyten na hysterectomie.

Casus

Een 58-jarige postmenopauzale vrouw werd verwezen naar de gynaecoloog vanwege vaginaal bloedverlies, een toegenomen buikomvang en frequente mictie. Lichamelijk onderzoek toonde een uterus ter grootte van 24 weken amenorroeduur. Maligniteiten van het endometrium werden uitgesloten en echografie toonde een myoom. In overleg met patiënte werd een hysterectomie gepland. Preoperatief bleek haar hemoglobinewaarde verhoogd tot 14,2 mmol/l. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor polycythaemia vera of secundaire polycytemie, waarna de diagnose ‘MES’ werd gesteld. Na hysterectomie normaliseerde het Hb-gehalte zonder verdere interventie.

Conclusie

MES kent een redelijke incidentie en is toch onbekend. De pathofysiologie berust waarschijnlijk op ectopische productie van erytropoëtine (epo) door leiomyoomweefsel. Bij de combinatie polycytemie en een uterusmyoom moet aan dit syndroom gedacht worden, met name omdat de polycytemie normaliseert na hysterectomie.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Afd. Gynaecologie: drs. J.P. de Boer, anios gynaecologie; dr. E. Scheenjes, gynaecoloog.

Afd. Interne Geneeskunde; dr. G. Velders, internist-hematoloog-oncoloog; dr. T.W.H. Flinsenberg, aios interne geneeskunde (thans: UMC Utrecht).

Afd. Pathologie: drs. R. Aliredjo, patholoog.

Contact drs. J.P. de Boer

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jolien P. de Boer ICMJE-formulier
Gerjo Velders ICMJE-formulier
Riena Aliredjo ICMJE-formulier
Eduard Scheenjes ICMJE-formulier
Thijs W.H. Flinsenberg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties