Pols-oxymetrie bij pasgeborenen

Onderzoek
W.P.F. Fetter
H.N. Lafeber
R.A. van Lingen
P.J.J. Sauer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:815-9
Abstract

Samenvatting

Met een Nellcor pols-oxymeter werd continu de zuurstofverzadiging in het bloed gemeten. Er was een goede overeenkomst met de arterieel gemeten waarden bij 8 normoxemische pasgeborenen, bij 2 zuigelingen met een chronische longziekte en bij 2 zuigelingen met een cyanotisch hartgebrek, terwijl meting van de zuurstofspanning met een transcutane zuurstofelektrode bij de laatste 2 groepen zuigelingen aanzienlijk minder goede waarden gaf in vergelijking met de arterieel gemeten waarden. In geval van normoxemie (PaO2 45-80 mmHg; 3 waarnemingen) werd 26 maal met de transcutane zuurstofelektrode ook norm-oxemie gemeten, terwijl dit met de polsoxymeter 24 maal het geval was (SO2 90-98). In geval van hypoxemie (PaO2 < 45 mmHg; 33 waarnemingen) werd dit 30 maal geconstateerd met de transcutane zuurstofelektrode en 26 maal met de pols-oxymeter (SO2 < 90).

Geconcludeerd wordt dat meting van de zuurstofverzadiging in het bloed door middel van pols-oxymetrie een belangrijke aanwinst betekent bij de behandeling van zuigelingen met ademhalingsmoeilijkheden, vooral wanneer hypoxemie bestaat.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, subafd. Neonatologie, Postbus 70029, 3000 LL Rotterdam.

Dr.W.P.F.Fetter, dr.H.N.Lafeber, R.A.van Lingen en prof.dr.P.J.J.Sauer, kinderartsen.

Contact dr.W.P.F.Fetter

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties