De plaats van pols-oxymetrie bij de bewaking van patiënten tijdens operatie en op de intensive care-afdeling

Klinische praktijk
J.T.A. Knape
D.K. Appelboom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:812-5

Zie ook de artikelen op bl. 808 en 815.

Hoewel het gebruik van continue, invasieve en niet-invasieve bewakingsmethoden van hart en circulatie door de technische ontwikkelingen van de laatste jaren gemeengoed is geworden bij de bewaking van patiënten onder narcose en ernstig zieke patiënten op intensive care-afdelingen, was een betrouwbare, continue bewaking van de oxygenatie van het arteriële bloed bij deze patiënten tot voor kort nog steeds slechts mogelijk door het aanbrengen van polarografische elektroden in de bloedbaan of – vooral – door bloedgasanalyse. Dit laatste is kostbaar, technisch lastig, vereist de afname van arterieel bloed en verschaft geen continue informatie. Veranderingen in de oxygenatie van het bloed bij een patiënt onder narcose of op een intensive care-afdeling kunnen echter zeer snel en vaak onvoorzien optreden. De daaruit resulterende weefselhypoxie is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en uiteindelijk de dood van een aantal patiënten. De transcutane meting van de…

Auteursinformatie

Vereeniging voor Ziekenverpleging, Amsterdam.

Sint Lucas Ziekenhuis, Amsterdam.

D.K.Appelboom, anesthesioloog.

Contact Dr.J.T.A.Knape, anesthesioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties