Diagnostiek en behandeling in één consult

Polikliniek voor abnormaal uterien bloedverlies

Klinische praktijk
Marlies Bongers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5354
Abstract

In het kader van het 125-jarige bestaan van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) plaatsen wij een serie artikelen over uiteenlopende onderwerpen binnen dit specialisme.

Dames en Heren,

Abnormaal uterien bloedverlies is een veelvoorkomende klacht, waar veel vrouwen mee te maken hebben. Vooral huisartsen en gynaecologen zullen vrouwen met deze klacht op hun spreekuur zien, maar ook andere specialisten kunnen geconfronteerd worden met vrouwen die lijden onder menstruatieproblemen of door het bloedverlies een anemie ontwikkelen.1 De specialistische behandeling van vrouwen met menstruatieproblemen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd.

De diagnostiek en behandeling van menstruatieproblemen vindt in ons ziekenhuis tegenwoordig plaats op een thematische polikliniek voor abnormaal bloedverlies; de diagnostiek en therapie worden hier zoveel mogelijk in 1 consult gecombineerd. De volgende patiënten bezochten deze speciale polikliniek.

Patiënt A, een 45-jarige vrouw (para 2), kwam op de polikliniek ‘Abnormaal bloedverlies’. Zij had last van hevige menstruaties en…

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Veldhoven.

Contact Dr. M. Y. Bongers, gynaecoloog (my.bongers@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 november 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Collega Bongers geeft in haar klinische les van 19 januari j.l. een fraai overzicht van de huidige behandeling van overmatig en/of abnormaal uterien bloedverlies. Door een ongezondere leefstijl is de afgelopen 15 jaar het risico op klinisch manifest coronarialijden toegenomen bij vrouwen in de premenopauzale levensfase (1). Volgens de huidige cardiologische richtlijnen is gedurende een jaar na een acuut coronair syndroom (ACS) met plaatsing van een drug-eluting stent het gecombineerd gebruik van ascal en clopidogrel noodzakelijk om het risico op een stenttrombose te reduceren. De nadelige effecten van een langdurige combinatietherapie van plaatjesaggregatieremmers op menstruele bloedingen zijn nooit onderzocht, maar kunnen in de praktijk leiden tot een klinisch belangrijke anemie. Dat komt de coronaire perfusie niet ten goede. Bijna een derde van de vrouwen heeft klachten van abnormaal uterien bloedverlies voor de menopauze (2) en in veel gevallen wordt hiervoor de anticonceptiepil gebruikt. Dit is echter ongewenst bij vrouwen met gedocumenteerd coronarialijden (3). Daarom is deze groeiende categorie patiënten een populatie bij uitstek die zich leent voor alternatieve behandelingsopties, zoals beschreven in het artikel van Bongers. Zowel de eerste lijn als ook de cardiologische en gynaecologische beroepsgroepen moeten in hun consulten alert zijn op deze problematiek.

 

Prof dr. Angela H.E.M.Maas, cardioloog, UMC St Radboud, Nijmegen

Dr. Loes van der Leeuw-Harmsen, gynaecoloog, Deventer Ziekenhuis,  Deventer

Dr. Tanja P. Gijsen, gynaecoloog , Elkerliek ZH, Helmond

Prof.dr. Toine Lagro-Janssen, huisarts, UMC St Radboud, Nijmegen

 

Referenties

1.       Puymirat E, Simon T, Steg PG, Schiele F, Guéret P, Blanchard D,et al. Association of changes in clinical characteristics and management with improvement in survival among patients with ST-elevation myocardial infarction.JAMA. 2012;308:998-1006.

2.       Espey E. Levonorgestrel intrauteriene system-first-line therapy for heavy menstrual bleeding. N Engl J Med 2013; 368; 184-185.

3.       Shufelt CL, Bairey Merz CN. Contraceptive hormone use and cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 221-31.